solicitud de volutariado.como puedes ayudar

16-11-13

Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognoms ___________________________________________________________________________________________
DNI __________________________________ Telèfons ___________________________________________________________
Adreça electrònica ____________________________________________________ Data de naixement _____________________
Adreça __________________________________________________________________________________________________
Codi Postal ____________________________ Municipi __________________________________________________________
Tinc animals de companyia a casa
☐Sí (especificar): ______________________________________________________________ ☐ No
He estat anteriorment voluntari en altres Centres similars: ☐ Sí ☐ No
Pertanyo a alguna entitat protectora d’animals, o hi col·laboro com a voluntari:
☐Sí (especificar quina): _________________________________________________________ ☐ No
Les raons que em motiven a col·laborar són les següents: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Puc col·laborar amb TERRA VIVA els següents dies i hores (marcar totes les opcions que s’ajustin a les possibilitats):
☐ Dissabtes i diumenges ☐ De dilluns a divendres ☐ Dies alterns
M’agradaria, preferentment, col·laborar en (marcar tantes opcions com es vulgui):
☐ Passeig, exercici i socialització dels animals
☐ Tasques de cura dels animals per al seu benestar (pentinar, tallar cabells, rentar...)
☐ Casa d’acollida temporal ☐ Gossos ☐Gats ☐ Cadells gos ☐Cadells gat
☐ Fires i altres activitats
☐ Altres (especificar): ______________________________________________________________________________________
Com ens has conegut?
☐ Tinc familiars/amics/coneguts voluntaris ☐ Per Internet ☐ Premsa escrita
☐ Altres (especificar) _______________________________________________________________________________________
Data i signatura de la persona sol·licitant Signatura del responsable
☐ He llegit i accepto la normativa
* Tota la informació que contingui dades de caràcter personal es mantindrà com a confidencial, tal i com s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Facilita’ns les teves dades només si vols formar part de l’equip de voluntaris de TERRA VIVA i ens autorizes a utilitzar per contactar i informar-te sobre els esdeveniments. Pots exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a: terravivagarrotxa@hotmail.com
SOL·LICITUD DE VOLUNTARIAT

 

Voluntariado/Voluntariat